Visie

Europees Instituut over de Communistische Onderdrukking is een non-profit organisatie.
Het doel van de EIOCO is om generaties te informeren over het ware karakter van het totalitaire systeem dat communisme heet.

Communisme beloofde gelijkheid maar betekende in de praktijk een enorme ongelijkheid tussen een politiek geprivilegieerde elite (de top van de communistische partij) en de massa van het volk, die zwaar onderdrukt werd. Communisme veroorzaakte meer dan honderd miljoen doden, talloze deportaties, vervolgingen, lijden, honger, angst, vernietigde levens van vele generaties.

Het Instituut richt zich op het vergaren en overdragen van kennis over:
de schending door communistische heerschappij van de rechten van de
mens zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en
de aard en werking van het communisme in zijn algemeenheid.