Patrick van Schie

Vice-Voorzitter

Patrick van Schie (1964) is historicus, aan de Rijksuniversiteit Utrecht afgestudeerd in zowel de geschiedenis van de internationale betrekkingen als die van het politiek bestel. Hij promoveerde in 2005 bij prof.dr. J.Th.J. van den Berg aan de Universiteit Leiden op een boek over de liberale partijpolitiek in Nederland in de eerste vier decennia van de twintigste eeuw. Zijn hoofdfunctie is directeur van de TeldersStichting, het wetenschappelijk bureau ten behoeve van het liberalisme. Hij geeft veel cursussen, gastcolleges en -lessen en is (co-)auteur van tal van boeken en artikelen.

PUBLICATIELIJST PATRICK VAN SCHIE sept 2023

Patrick van Schie is geboren en getogen in de zuidelijke Nederlandse provincie Noord-Brabant. Hij was al jong geïnteresseerd in onderdrukking door totalitaire regimes, in het bijzonder in nationaal-socialistisch Duitsland en in het communistische ‘oostblok’. Terwijl tallozen in Nederland eind jaren zeventig/begin jaren tachtig demonstreerden tegen de plaatsing van Amerikaanse middellange-afstandswapens, vroeg hij zich juist af hoe het Westen kon voorkomen dat onze zo waardevolle vrijheid verloren zou gaan en hoe de onderdrukte Oost-Europese volken hun vrijheid konden herkrijgen.

Nog altijd zijn enkele belangrijke hoofdvragen in zijn onderzoeken: hoe kan de vrijheid van het individu worden gewaarborgd en vergroot?; hoe kan recht worden gedaan aan nationale zelfbeschikking?; hoe kunnen liberaal-democratische rechtsstaten zich verdedigen tegen interne uitholling en externe bedreigingen?; waarom vallen mensen voor de ‘verleidingen’ van onderdrukkende ideologieën?; waarop berust de macht van de (partij)top in totalitaire staten?; en wat richten zulke regimes in de levens van gewone mensen aan?

Eerdere functies door Patrick van Schie bekleed

  • Tweewekelijks columnist op Trouw.nl (maart 2013 – oktober 2018). Deze columns zijn gebundeld in de boeken Passie voor individuele vrijheid en Burgers behoren bepalend te zijn;
  • Bestuurslid van het Forum voor Democratische Ontwikkeling (2006 – 2010), een organisatie ter bevordering van burgerschap en lokale democratische initiatieven, in 2011 opgegaan in ProDemos;
  • Redactielid van het wetenschappelijk tijdschrift Liberaal Reveil (2000 – 2015);
  • Lid van het begeleidingscollege van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (1994 – 2006);
  • Militaire dienstplicht vervuld als Reserve-officier academisch gevormd (ROAG) (mei 1989 – augustus 1990). Na voltooiing van de militaire opleiding tot officier geplaatst op de Directie Algemene Beleidszaken (DAB) van het ministerie van Defensie;
  • Student-assistent Oosteuropese geschiedenis bij prof.dr. Z.R. Dittrich en dr. A.P. van Goudoever (september 1986 – juni 1988). Als zodanig ontwikkelde en gaf hij vijf seminars over de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie.