De kaart ‘Erfgoed uit de Koude Oorlog’ sinds kort online en voor iedereen te bekijken

Stichting Menno van Coehoorn is gestart met een inventarisatie van erfgoed uit de Koude Oorlog in Nederland. Dit heeft tot doel om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van wat er in deze periode van 40 jaar Koude Oorlog is gerealiseerd en tegen welke historische achtergronden.

De GIS-kaart Koude Oorlog zoals die samengesteld en verder wordt uitgebouwd door de Werkgroep Koude Oorlog, is sinds 18-03-2023 HIER online te raadplegen.