Litouws parlement neemt resolutie aan tegen geschiedkundig revisionisme door de Russische Federatie

Op 7 april 2020 nam de Seimas, het parlement van Litouwen, unaniem (met 97 stemmen) een Resolutie tegen Geschiedkundig Revisionisme bij voortduring gepleegd door de Russische Federatie aan.

De Resolutie mikt op:

  • Veroordeling van de campagne ter vervalsing van de geschiedenis;
  • Het respecteren van de herinnering van diegenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog streden tegen het Nazisme en andere totalitaire regimes;
  • Het herbevestigen van solidariteit met Polen, Litouwens’ strategische bondgenoot.

In de genoemde resolutie veroordeelt de Seimas het geschiedkundig revisionisme en de desinformatie die door Rusland wordt gepleegd in een poging de belangrijke rol die de Sovjet-Unie speelde in het ontketenen van de Tweede Wereldoorlog te ontkennen, de schuld te schuiven op de slachtoffers van de agressie, en het ondertekenen door de Sovjet-Unie in augustus 1939 van het Molotov-Ribbentroppact en de geheime clausules daarin te rechtvaardigen. Deze daad veroordeelde, zo bevestigen de historische bronnen, Centraal- en Oost-Europa tot tientallen jaren van bezetting en onderdrukking.

“Met de aanstaande herdenking van de Tweede Wereldoorlog, in mei, in zicht heeft ons buurland de propagandacampagne enorm opgevoerd. Alleen al gedurende enkele weken in maart zijn meer dan 100 berichten wereldwijd verspreid om de geschiedkundige waarheid over de Tweede Wereldoorlog te vervalsen, terwijl de capaciteit van hun propagandamachine vele malen groter is dan die van ons en onze bondgenoten”, zei de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Linas Antanas Linkeviĉius bij het presenteren van de resolutie.

De minister stelt dat Litouwen de nagedachtenis aan de deelnemers aan de Tweede Wereldoorlog in de strijd tegen het Nazisme respecteert. Tegelijkertijd merkt de resolutie op dat het Molotov-Ribbentroppact, dat in 1939 door Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie werd ondertekend, een van de belangrijkste oorzaken van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was.

“Het einde van de Tweede Wereldoorlog bracht geen bevrijding voor Litouwen noch voor de andere Centraal- en Oost-Europese landen. Integendeel, het leidde tot een tweede periode van bezetting nu door de Sovjet-Unie die vijf decennia duurde en gepaard ging met massa-deportaties, zoals wij maar al te goed weten. De resolutie dient mede tot het onderstrepen van onze solidariteit met Polen als onze strategische bondgenoot en partner alsmede met andere bondgenoten die Rusland nu tracht te incrimineren in een poging de vermeende noodzaak van het Molotov-Ribbentroppact en zijn geheime clausules te rechtvaardigen”, aldus de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken.

 

Foto: Seimas (met toestemming )

Bron: persbericht door Saulė Eglė Trembo, Chief Specialist, Press Office, Information and Communication Department, The Seimas, twitter van  Linas Antanas Linkevičius, Minister of Foreign Affairs and Central and Eastern Europe Center: Communications-Unlimited.nl