Falend onderwijs kweekt over communisme onkundige jongeren

Patrick van Schie

 

West-Europa en Noord-Amerika vormden tijdens de Koude Oorlog de kern van de vrije wereld. Veel West-Europese landen hebben wel enkele jaren bezetting door het nationaal-socialistische Duitsland moeten ondergaan, maar alle landen in de vrije wereld zijn een communistisch bewind bespaard gebleven. Dit was uiteraard een zegen. Maar de zegen had een keerzijde: wegens gebrek aan persoonlijke ervaring met zulke regimes ontstond in het Westen een misvormd beeld van hoe onderdrukkend communisme in de praktijk uitpakt. Tekenend is de uitspraak van verschillende docenten indertijd op mijn middelbare school dat communisme dan misschien ook wel slachtoffers maakte, maar dat communisten zulke goede bedoelingen hadden. Ik heb die uitspraak later nog veel vaker gehoord.

Zelfs als dit waar was geweest, maakte dat natuurlijk niet uit voor al diegenen die door de communistische regimes tot politieke gevangenen werden gemaakt, of voor de gemartelden en om het leven gebrachte personen. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. En dat geldt evenzo voor de hel op aarde die een communistische heerschappij vormt. Nog los van het feit dat de daders meestal geenszins goede intenties hadden.

Met het verdwijnen van de Koude Oorlog en de communistische regimes in Europa, is het besef hoe wreed communistische heerschappij is nog verder op de achtergrond geraakt. Recent onderzoek in de Verenigde Staten, uitgevoerd in opdracht van de stichting ‘Victims of Communism’, laat zien hoe onwetend vooral Amerikaanse jongeren zijn als het gaat over communisme. Zo weten 5 op de 6 millennials niet bij benadering hoeveel doden er wereldwijd door communistische onderdrukking zijn gevallen. Er zijn evenveel millennials die het juiste antwoord geven – meer dan 100 miljoen – als die denken dat het er minder dan 1 miljoen zijn: beide 17%. Een-derde van alle millenials denkt dat er door wereldwijd terrorisme meer slachtoffers zijn gevallen dan onder het communisme; niet meer dan (ook) een-derde weet dat dit niet juist is. Nog geen kwart van de millennials, en van de generatie daaronder zelfs maar een-vijfde deel, weet dat het pact tussen nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie van 23 augustus 1939 – het Molotov-Ribbentroppact – het startschot vormde voor de Tweede Wereldoorlog (in Europa).

De onkunde gaat nog verder. Maar liefst 19% van alle millennials denkt dat het Communistisch Manifest meer garanties biedt voor vrijheid en gelijkheid dan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring. Onder de generaties geboren vóór 1980 denkt vrijwel niemand dat. En 27% van de millennials gelooft dat de Berlijnse Muur is gebouwd om Navo-agressie tegen te gaan. Nog niet de helft (43%) weet dat deze Muur vluchtende Oost-Duitsers moest tegenhouden.

Naast onkunde kan ook bewuste misleiding door docenten een rol hebben gespeeld. In veel landen is uiterst-links immers (sterk) oververtegenwoordigd in het onderwijs. Van alle Amerikanen (over alle leeftijdsgroepen heen) geeft 14% aan dat in het primair en secundair onderwijs een positief beeld van het communisme werd geschetst. Aan universiteiten werd volgens 25% van de Amerikanen positief over het communisme gesproken.

Het resultaat is ernaar. Van alle Amerikanen heeft 19% nu een positief beeld bij de term ‘communisme’. Dit is vooral het geval bij de jongere generaties: van de allerjongste ‘generatie Z’ denkt 28% positief en van de millennials zelfs 36% positief over het communisme.

Wie dit normaal vindt moet bedenken hoe het zou zijn als dergelijke percentages positief over het nationaal-socialisme zouden denken. De wereld zou – terecht – te klein  zijn. Het is noodzakelijk dat kennis over het verleden met inbegrip van de zwartste bladzijden over alle vormen van onderdrukking wordt overgedragen. Het communisme heeft meer slachtoffers gemaakt dan nationaal-socialisme en slavernij bij elkaar. Daarmee wordt over de laatste twee fenomenen niets goeds gezegd. Maar dient wel het communisme als gesel in de geschiedenis, en in de landen waar het nog steeds heerst, onder de aandacht te worden gebracht.

Het is maar zeer de vraag of indien een onderzoek als in de VS verricht door ‘Victims of Communism’ in West-Europa werd gehouden, het kennisniveau over het communisme hoger zou uitkomen. EIOCO is opgericht om die bewustwording in stand te houden, zodat men in brede kring weet heeft van hetgeen het ‘reëel bestaande communisme’ heeft aangericht.

 

foto: Art Museum in Tirana, Albania

© Copyright www.communications-unlimited.nl, 2020. All rights reserved.